Skupina Východní Čechy


Skupina ve Východních Čechách je nově vznikající ostrůvek, který vede k setkávání lidí z celé České republiky, jež mají zájem o práci se svým osobním příběhem na základě tvorby map. Její výhodou je menší počet účastníků a zajímavostí například "pojízdná knihovnička", kde si můžete zapůjčit knížky, věnující se především seberozvoji.
Skupinu organizačně zajišťuje Mgr. Věra Štěpánková, která současně provází i setkáním, hlavním lektorem je PhDr. Jan Kobylka.

Lektoři

Mgr. Věra Štěpánková

Průvodkyně seberozvojových setkání. Její život před mnoha lety velmi ovlivnila návštěva seberozvojového centra v Nesměni, jež se stalo na dlouhé období životní oázou. Absolovovala např. Vision Quest, šamanskou cestu či přechod přes žhavé uhlí. Nejvíce ji ale za ty roky oslovila právě práce s mapami pod vedením pana doktora Kobylky. Sama si prošla fází, kdy zacítila sílu skupiny, její podporu a skupinové teplo, proto má nyní chuť jít touto cestou dál a podílet se na organizování a vedení podobně laděných setkání.

Vzdělání: Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové, kouč osobního rozvoje s využitím technik NLP, kurs muzikoterapie a mnoho dalších

PhDr. Jan Kobylka

Psycholog, psychoterapeut, konzultant a trenér, jinak také otužilec
a poutník. Specializuje se na workshopy zaměřené na kreativitu, osobní mapy, terapeutické sochy, kompenzační a transformační techniky, práce s tělem a dechem, celoroční koupání v přírodě.

Vzdělání a výcviky: Jednooborová psychologie na FFUK Praha, výcvik v hypnóze Kroměříž, pětiletý výcvik ve skupinové terapii u J. Skály a další. Má zkušenost i s diagnostikou firem a institucí, s poradenskou pomocí vrcholovým orgánům při koncepční práci; řízení projektů, moderování; komunikaci ve firmách, odstraňování komunikačních poruch; rozvoji komunikačních dovedností; pomoc při rozjezdu týmů a jejich vedení; techniky pro tvůrčí řešení složitých úkolů; management audit, projekty profesního růstu, koučování, individuální poradenství. Vedl výcviky dalších psychoterapeutů v rámci SUR a supervize.