Jak pracujeme

Cílem všeho je

Vytvoření náhledu, poznání své vnitřní svobody, cesta ke zdraví a radosti ze života. 

Jak je koncipována práce skupiny?

Víkendový workshop (otevřené setkání skupiny) trvá obvykle dva až tři dny. Začíná v pátek v odpoledních hodinách, pokračuje od sobotního rána do sobotního večera, nedělní ráno jsme už opět společně, končíme v neděli odpoledne, v některých případech navečer. Každá skupina je organizována trochu jinak, některá probíhá v zázemí a na noc se každý vrací do své vlastní postele, jindy zas skupina vyjíždí do přírody, spíme na místě a jíme společně. Všechny informace o organizaci konkrétního víkendu jsou přístupné. 

Program je intenzivní a trvá po celou dobu víkendu. Jde o princip "modulární stavebnice", tzn., že jednotlivá setkání skupiny mohou stát sama o sobě a zároveň v sérii na sebe v jistém smyslu navazují. Vytváří tak vyšší, vnitřně propojený celek. Je tedy možné absolvovat jedno, ale i více setkání, člověk při opakované účasti prostě navazuje
na to, co již vypracoval dříve, má možnost pokročit o kus dál a kus hlouběji, pracovat na svém rozvoji. 

Proč mapy?

Cestami, my lidé, putujeme všelijak. V NETOFISLANDS při své práci užíváme techniku "mapy". Proč? 
Jan Kobylka říká:

 • Porozumět složitým systémům bez vhodných strukturálních a procesních modelů a map prostě nelze. Geologové, kartografové, botanici, chemici, lékaři a přírodní vědy vůbec, to pochopili už dávno: mají celé atlasy nejrůznějších map a nákresů.
 • Mapy jsou prostředkem vizualizace: ukazují struktury, vztahy, skryté souvislosti, ukazují celky. Svou podstatou jdou proti nespojité ostrůvkovitosti. Osobní mapy obsahují kresby, grafy, barvy, symboly i průvodní texty.
  Obě mozkové hemisféry jsou využívány naplno, více vstupují do hry projektivní aspekty a tím i nevědomí.
 • Člověku se vynořují souvislosti, které bez map vůbec nelze ani uvidět, natož pochopit.
  Osobní mapy si od tvůrce přímo vynucují systémový a systematický přístup. Diagnostika je tím pádem o mnoho důkladnější.
 • Mapy lze užít jednorázově i opakovaně, ponory jsou hlubší a hlubší, nadhledy vyšší a vyšší.
 • Osobní mapy jednoznačně zvyšují efektivitu terapeutické práce.

Se získanými informacemi pracujeme skupinově, zkoumáme je, propracováváme a zpracováváme různými kompenzačními, nebo transformačními technikami, které jsou velmi citlivě vedeny. Tyto zážitky jsou plné emocí i úlevy. Po jejich vyjevení a prožití přichází léčivý nadhled.
"Vstoupit do navrhované techniky" je volba každého klienta, ta je vždy respektována. 

Více o způsobu naší práce v dokumentu níže (autor Jan Kobylka).

Níže zpracovaná doporučení "Jaké jídlo s sebou na workshop", vysvětlení významu stravy pro psychiku.
(autor Jan Kobylka - informace ze sdělení R.Horové a J.Návary)

Hlavní cíle terapie (autor Jan Kobylka)


Témata, které si s námi naši klienti přicházejí propracovat mohou znít např. takto:

 • Co zadrhává v mém příběhu? Jak se vyrovnat s některými životními událostmi?
 • Které puzzle patří do mého okolí, kam jako puzzle patřím já? "Moje životní role, já ve vztazích".
 • Prožité křivdy a jejich zpracování. Téma agresivity.
 • Téma masek, téma opravdovosti, zranitelnosti a vnitřní jednoty.
 • Matka, dítě a otec - primární vazby a jejich vliv na život.
 • Kořeny a potřeba zázemí, potřeba hloubky.
 • Jinakost člověka, prokletí nebo dar?
 • Rodinná tabu a jejich zátěž pro jedince a pro celou rodinu.
 • Činnosti vedoucí ke zdraví. Která v "mém" životě chybí?
 • Jak umět vyslyšet signály svého těla?
 • ...atd., atd., prostě jak nezůstat "navlečeni na svůj život".

Co nabízíme

Kromě práce čtyř terapeutických skupin ještě nabízíme...

 • Workshopy zaměřené na kultivaci kritického myšlení, koncepční přístupy, hloubkové analýzy apod. Užíváme celou řadu technik tvořivé práce a vizualizace.
 • Kreativní heuristické semináře s těmito tématy: vliv kvantové fyziky na biologii a pojetí života, koncept sítí
  a nenulových her, evoluce Boha...
 • Workshopy vycházející z konceptu Sedm zdrojů dobrého života (spánek - práce - pohyb - jídlo - radosti - vděčnost - sebereflexe)

Pracujeme jako tým a jindy zase jako samostatné ostrovy a i samostatné osoby.
Pracujeme skupinově i individuálně.