O NÁS

Sešli jsme se na jedné cestě a teď nám dává smysl jít pospolu. A tak jste nás potkali i  vy...

Jsme volné sdružení terapeutů z Čech a Moravy. Pořádáme otevřené terapeutické skupiny, "hojivé ostrůvky", 

vítáme účastníky setkání skupin (víkendových workshopů) i zájemce o spolupráci!

V současnosti jsou aktivní tři skupiny: SK PRAHA, SK JIŽNÍ ČECHY, SK STŘEDNÍ ČECHY.

Ostrovy jako "ostrůvky pozitivní deviace" v našem světě. Jejich kořeny sahají až do dob socialismu, v dnešní době se neustále vyvíjejí a rozvíjejí podle nových objevů, podle našich zkušeností i podle potřeb klientů...a také podle reálných možností. 

Síť ostrovů jako síť bezpečných vztahů podobně laděných osob. Síť spolupracujících profesionálních terapeutů i odborníků z jiných oborů v péči o člověka, klientů - zkrátka všech, kteří mají chuť hledat svou vlastní cestu k dobrému životu a i tím i k ostatním lidem, také k naší společné Zemi. 
Síť lidí, kteří vidí smysl se v tomto svém hledání propojovat a podporovat. Patří sem další seberozvojové aktivity. 

Toulky krajinou.  Terapeutem doprovázená vycházka, spojená s hledáním odpovědí na své otázky.


V současnosti víkendové seberozvojové workshopy organizují naše tři skupiny SK JIŽNÍ ČECHY, 

SK PRAHA, SK STŘEDNÍ ČECHY. Jak pracujeme?

Jsme jednotlivci a přitom jeden celek. 


Duší projektu je PhDr. Jan Kobylka. Je propojující silou všech ostrovů a současně maják, který spolupráci dává směr. Jeho pracovní i životní zkušenosti jsou vřele vítány.

Jan Kobylka (r. 1940) - psycholog, psychoterapeut, konzultant a trenér, jinak také otužilec a poutník. 

Vzdělání a výcviky: Jednooborová psychologie na FFUK Praha, výcvik v hypnóze Kroměříž, pětiletý výcvik 
ve skupinové terapii u J. Skály a další. 

Po celý svůj profesní život provozuje individuální i skupinovou terapii, působil jako lektor ve výcviku budoucích terapeutů v rámci SUR. Jeho zkušenost zahrnuje i diagnostiku firem a institucí, poradenskou pomoc vrcholovým orgánům při koncepční práci; řízení projektů; komunikaci ve firmách, odstraňování komunikačních poruch; rozvoj komunikačních dovedností; pomoc při rozjezdu týmů a jejich vedení; techniky pro tvůrčí řešení složitých úkolů; management audit, projekty profesního růstu, koučování, individuální poradenství. Do terapie přináší práci se souborem map a celistvý přístup.

V současnosti se intenzivně věnuje společnému projektu NET OF ISLANDS, jehož náplní jsou víkendové workshopy zaměřené na kreativitu, osobní mapy, terapeutické sochy, kompenzační a transformační techniky, práce s tělem a dechem, celoroční koupání v přírodě. 
Provádí i individuální terapii, přednáší pro veřejnost. 
Aktuálně do své knihy zpracovává informace získané dlouhodobým studiem svého oboru a rozsáhlých zkušeností 
z praxe, obohacuje je o svůj osobní pohled na paradigma světa a o způsoby terapie, které z nového přístupu k světu a člověku v tomto světě vyplývají. 

Z jakých poznatků při své práci Jan Kobylka čerpá? Komu "stojí na ramenou"?

"Vycházím z C. G. Junga, opírám se o jeho koncept kolektivního nevědomí, zkoumám dávné vrstvy v nás. Také pracuji s jeho archetypy... maska a stín, anima a animus, archetyp self a další. Dále vycházím z poznatků etologie a ekologie: všímám si aktuálních stavů a jejich vztahu k životnímu poli - ctím psychosomatiku a přístupy KBT - hodně sázím na neverbální techniky a na osobní mapy. Také mě ovlivnil S. Grof, především jeho holotropní princip, směřování k celistvosti. I já vyznávám jednotu a těsnou provázanost těla, duše i ducha, vnitřního i vnějšího světa. Inspirující je také A. B. Barabási a jeho koncept "hierarchie samořídících se sítí". Podle mě má náš vnitřní mentální svět právě podobu takovýchto sítí a ty v souladu s naší osobní biorytmicitou vše řídí, zajišťují samotný život.

Z domácích "pevných ramen" to jsou: J. Skála, S. Kratochvíl, Chvála a Trapková, F. Koukolík, J. Dušek, T. Halík, Dr. Hnízdil, V. Cílek, J. Petr, S. Komárek, T. Sedláček a mnozí další přemýšliví vzdělanci. Všem děkuji!"