Skupina Jižní Čechy


Skupiny vznikaly postupně, iniciace úplně prvního setkání vzešla od Mgr. Květy Kadlecové. Sama prožila psychoterapeutický výcvik a měla za sebou již dost zkušeností v terapii. Skupinová práce jí ale chyběla. Oslovila tedy svého kolegu a učitele a postupně se začala vynořovat spolupráce a podoby prvních víkendových workshopů. Nyní se Skupina Jižní Čechy pod jejím vedením realizuje již několik let, je velmi oblíbená a tvoří dobré zázemí pro členy z celé ČR. Místem setkávání byly Prachatice, Ktiš a i jiná místa jižních Čech.

Specialitou této skupiny je otužování v praxi.

Lektoři

Mgr. Květa Kadlecová

Vystudovala Pedagogickou fakultu a ateliér arteterapie při JČU, Pražskou psychoterapeutickou fakultu a obor speciální Pedagogika na Zdravotně-sociální fakultě. Absolvovala výcvik ve skupinové psychoterapii v komunitě SUR, Školu reflexní terapie a Psychoterapeutický výcvik se zaměřením na psychosomatiku. Pracovala v soukromé psychiatrické ambulanci, v Klubu zdravotně postižených, v pedagogicko-psychologické poradně a vedla skupiny pro ženy ohrožené domácím násilím.

V současné době se zaměřuje na individuální, rodinnou a skupinovou psychoterapii. Pořádá workshopy pro pomáhající profese, nácvik autoregulačních a relaxačních technik. Zaměřuje se na práci s tělem pomocí reflexní terapie (alternativní metody, hledání duchovních příčin nemocí), speciálně-pedagogickou diagnostiku, krizovou intervenci a přednáškovou činnost.

PhDr. Jan Kobylka

Psycholog, psychoterapeut, konzultant a trenér, jinak také otužilec
a poutník. Specializuje se na workshopy zaměřené na kreativitu, osobní mapy, terapeutické sochy, kompenzační a transformační techniky, práce s tělem a dechem, celoroční koupání v přírodě.

Vzdělání a výcviky: Jednooborová psychologie na FFUK Praha, výcvik v hypnóze Kroměříž, pětiletý výcvik ve skupinové terapii u J. Skály a další. Má zkušenost i s diagnostikou firem a institucí, s poradenskou pomocí vrcholovým orgánům při koncepční práci; řízení projektů, moderování; komunikaci ve firmách, odstraňování komunikačních poruch; rozvoji komunikačních dovedností; pomoc při rozjezdu týmů a jejich vedení; techniky pro tvůrčí řešení složitých úkolů; management audit, projekty profesního růstu, koučování, individuální poradenství. Vedl výcviky dalších psychoterapeutů v rámci SUR a supervize.