Skupina Praha


Skupina Praha je silná komunita zájemců z celé ČR, vede ji RNDr. Jana Tamchynová. I ona zažila PhDr. Jana Kobylku jako lektora v SUR. Skupina probíhá vždy v Praze, proslulá je svými sekáváními v mezidobí. 

Lektoři

RNDr. Jana Tamchynová

Zkušená terapeutka, provozuje individuální terapii, poradenství a skupinové prožitkové workshopy. Její specialitou je zaměření na psychosomatiku. 

Vzdělání a výcviky: Přírodovědecká fakulta UK Praha, Pražská psychoterapeutická fakulta, pětiletý výcvik ve skupinové terapii BIG SUR (J. Skála) se zaměřením na závislosti a psychosomatiku, individuální terapie a supervize a další kurzy.  

PhDr. Jan Kobylka

Psycholog, psychoterapeut, konzultant a trenér, jinak také otužileca poutník. Specializuje se na workshopy zaměřené na kreativitu, osobní mapy, terapeutické sochy, kompenzační a transformační techniky, práce s tělem a dechem, celoroční koupání v přírodě.

Vzdělání a výcviky: Jednooborová psychologie na FFUK Praha, výcvik v hypnóze Kroměříž, pětiletý výcvik ve skupinové terapii u J. Skály a další. Má zkušenost i s diagnostikou firem a institucí, s poradenskou pomocí vrcholovým orgánům při koncepční práci; řízení projektů, moderování; komunikaci ve firmách, odstraňování komunikačních poruch; rozvoji komunikačních dovedností; pomoc při rozjezdu týmů a jejich vedení; techniky pro tvůrčí řešení složitých úkolů; management audit, projekty profesního růstu, koučování, individuální poradenství. Vedl výcviky dalších psychoterapeutů v rámci SUR a supervize. 

Mgr. Lucie Bukovanská

vystudovala obor mezinárodních vztahů na VŠMVV Praha. Mezilidským vztahům a vztahům, které máme sami k sobě se pak věnuje při studiu na Pražské psychoterapeutické fakultě. Vztahy a motivace jsou jejím hlavním zájmem. Vztahové dovednosti si aktivně trénuje také v rámci své aktuální profese v komunikační agentuře na manažerské pozici. S nadsázkou o sobě říká, že má nejvíce "map života" na světě. Do programu "Net of islands" totiž vstoupila jako klientka již v roce 2006. Během mnoha let se pak plynule stala aktivním koterapeutem pražské výcvikové skupiny pod supervizí Honzy Kobylky a Jany Tamchynové. Celkem má naposloucháno kolem 1000 hodin lidských příběhů včetně terapeutických zásahů. Profiluje se do psychodynamického směru se specializací na závislosti. 

Jan Gibas

Absolvent pětiletého psychoterapeutického výcviku Big Sur. Jako exuser má bohaté zkušenosti se závislostmi a jejich léčbou. V rámci studia na Pražské psychoterapeutické fakultě absolvoval adiktologické semináře u MUDr Popova a pobytovou stáž v terapeutické komunitě Magdaléna. Má dlouhodobý výcvik v krizové intervenci včetně stáže na lůžkovém oodělení RIAPS v Praze. Zaměření: kognitivně behaviorální terapie, autogenní tréning, kondiční a relaxační cvičení, sebeobrana. Je také držitelem mistrovského pásu 2. dan Japan Karate Association.