Skupina BEROUNKA


Skupina Berounka je nově vzniklou skupinou nedaleko Prahy. Její setkávání probíhá v Dobřichovicích. 
Vede ji Ing. Jana Těšínská, která si prochází terapeutickým výcvikem u pana doktora Kobylky. Skupina vítá nové účastníky workshopu a zájemce o výcvik v metodě životních map. Info o aktuálních aktivitách.


Lektoři

Ing. Jana Těšínská

Terapeutka, koučka a šamanka. Provozuje koučink s celostním přesahem, také kineziologii a práci s tělem. Už víc jak 15 let se věnuje práci s Duší a tělem s využitím šamanských technik, vede šamanské kruhy a semináře. Momentálně je také ve výcviku v celostní psychoterapii.

PhDr. Jan Kobylka

Psycholog, psychoterapeut, konzultant a trenér, jinak také otužilec
a poutník. Specializuje se na workshopy zaměřené na kreativitu, osobní mapy, terapeutické sochy, kompenzační a transformační techniky, práce s tělem a dechem, celoroční koupání v přírodě.

Vzdělání a výcviky: Jednooborová psychologie na FFUK Praha, výcvik v hypnóze Kroměříž, pětiletý výcvik ve skupinové terapii u J. Skály a další. Má zkušenost i s diagnostikou firem a institucí, s poradenskou pomocí vrcholovým orgánům při koncepční práci; řízení projektů, moderování; komunikaci ve firmách, odstraňování komunikačních poruch; rozvoji komunikačních dovedností; pomoc při rozjezdu týmů a jejich vedení; techniky pro tvůrčí řešení složitých úkolů; management audit, projekty profesního růstu, koučování, individuální poradenství. Vedl výcviky dalších psychoterapeutů v rámci SUR a supervize.