11.9. 2021 "Jak na MAPY" s PhDr. Janem Kobylkou 2.

06.09.2021

Proběhlo druhé, plodné vzdělávací setkání - seminář "Jak na MAPY" s PhDr. Janem Kobylkou.
Výstižné vyjádření dne je "tvůrčí dílna", oproti prožitkovým workshopům však ve vrstvě teorie.
A i přesto docházelo k mnoha osobním vhledům, propojení vrstev, prožitkům...

Seminář je jednodenní, dodržujeme plán i dohodnutou strukturu dne, jak je nastíněno níže.

Seminář je rozdělen zhruba do tří částí.

  1. První část věnujeme vytvoření informačního a vztahového základu (paradigma), z kterého následně vychází naše práce. Teoreticky se zmíníme i o principu kompenzačních technik a  autoregulačních technik.
  2. Druhá část zahrnuje studium Mapy vnitřních osob, jak ji zadávat, jak ji číst, další možnostmi práce s touto mapou.
  3. Třetí část zahrnuje studium Mapy tělajak ji zadávat, jak ji číst, další možnostmi práce s touto mapou. 

Časový rozvrh:

  • 9.30 - 10.h úvod, organizační info, seznámení, očekávání, atd.
  • 10.h - 13.h 1.část
  • 13.h - 14.h pauza na oběd
  • 14.h - 15.30 2.část
  • 15.30 - 16.00 pauza
  • 16.00 - 17:30 3.část
  • 17.30 - 18:h závěr semináře, zhodnocení

Seminář je určen předně zájemcům z řad netofislands.cz, dále terapeutům a terapeutům ve výcviku. Ovšem i zájemci z řad laické informované veřejnosti se zájmem o osobnostní rozvoj a psychoterapii přišli a leccos si odnesli. 

PhDr. Jan Kobylka dokáže přehledně a strukturovaně uchopit teorii, kterou doplňuje RNDr. Jana Tamchynová. Romana Horová představuje konkrétní práci s mapou, kde se opět všichni lektoři potkávají a spolu s účastníky kreativně tvoří.

Semináře na sebe volně navazují, je výhodou absolvovat celý cyklus, ale lze i samostatně.

Kde se workshop konal?

Komunitní centrum Jasoň, Putimská 716/4, Praha 12, 142 00.