Skupina Střední Čechy


Skupina Střední Čechy je nejmladší skupinkou NETOFISLANDS. Postupně vznikala od listopadu 2017, nejprve
pod vedením Jana Kobylky a Květy Kadlecové, v zázemí neformální skupiny MATYLDA jako jedna z jejích seberozvojových činností. Má základnu ve Slaném a okolí. MATYLDU i Skupinu Střední Čechy vede Romana Horová.

Skupina je otevřená, to znamená, že ji člověk může navštívit jednou, nebo naopak vícekrát, v pravidelných intervalech nebo s přestávkami...prostě podle své potřeby. Osob procházejících skupinou je tedy vícero, avšak na jeden workshop je členů ve skupině nejvíce deset.

Kde se konají naše setkávání? Vyjíždíme na Chalupu U Vodnářů poblíž Písku, nebo zůstáváme v okolí Slaného,
v Kladně. S radostí vítáme i ostatní návštěvníky ze všech koutů Čech.

ČINNOST SKUPINY JE OD 9/2022 POZASTAVENA

Lektoři

Romana Horová DiS

Povoláním fyzioterapeutka, lymfoterapeutka, specialistka na výživu
a proces hubnutí, v rámci uvedených profesí pracuje s jednotlivci
i se skupinou. Od r. 2008 organizuje a vede akce ženského kruhu MATYLDA ve Slaném, jejichž cílem je podpora zdravého vztahu ženy k sobě, podpora vztahů v rodině, zdravý životní styl a seberozvoj. 

Vystudovala Pražskou psychoterapeutickou fakultu v rámci PVŠPS (celoživotní studium). Od r.2019 je účastnicí výcviku INSTEP.

Členkou netofislands.com je od r.2015, do 2020 ve výcviku, posléze  organizátor a laický terapeut skupiny Střední Čechy, v současné době pečuje o web netofislands.cz.

Těší ji setkávání s lidmi a společné tvoření, ráda zpívá a tančí.

PhDr. Jan Kobylka

Psycholog, psychoterapeut, konzultant a trenér, jinak také otužilec
a poutník. Specializuje se na workshopy zaměřené na kreativitu, osobní mapy, terapeutické sochy, kompenzační a transformační techniky, práce s tělem a dechem, celoroční koupání v přírodě.

Vzdělání a výcviky: Jednooborová psychologie na FFUK Praha, výcvik v hypnóze Kroměříž, pětiletý výcvik ve skupinové terapii u J. Skály a další. Má zkušenost i s diagnostikou firem a institucí, s poradenskou pomocí vrcholovým orgánům při koncepční práci; řízení projektů, moderování; komunikaci ve firmách, odstraňování komunikačních poruch; rozvoji komunikačních dovedností; pomoc při rozjezdu týmů a jejich vedení; techniky pro tvůrčí řešení složitých úkolů; management audit, projekty profesního růstu, koučování, individuální poradenství. Vedl výcviky dalších psychoterapeutů v rámci SUR a supervize.